סרט תדמית, סרט תעודה

סרט תדמית וסרט תעודה

האם הארגון שלך רוצה לספר את סיפורו ?

מטרתו של סרט תדמית היא להראות לצופה את מה שמזמין הסרט רוצה להציג. למשל: מטרות, הישגים, תוכניות או שירותים שהאירגון מציע. הרבה פעמים מטרת הסרט היא להניע את הצופה לפעולה – עכשיו או בעתיד: לתרום, לקנות, להתנדב, או לספר לאחרים. בסרט מסוג זה חשוב להבין ולהגדיר ביסודיות את מטרת הסרט, לכתוב תסריט מסודר ומפורט ואז הצילום והעריכה עשויים להיות יותר פשוטים.

סרט תיעודי (דוקומנטרי) הוא מושג יותר רחב. מטרת הסרט היא להצחיק, לרגש, לענין. הנושא יכול להיות כל דבר. צורת העבודה בסרט תיעודי מתאפיינת בהשקעה רבה בתחקיר, לפני כתיבת תסריט.

  • Touch the Earth - לגעת באדמה
    • Touch the Earth - לגעת באדמה

    • Watch Video

  • Milking the Bergers
    • Milking the Bergers

    • Watch Video